Asansör Periyodik Muayene

asansor-denetimi-muayeneAsansör Periyodik Muayene hizmetimiz, 24.06.2015 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasından iki yıl sonra, sonrasında da yılda en az bir kere yapılması gereken kontrolleri içerir.

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.