Tehlikeli Mesleklerde Personel Belgelendirmesi

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların MYK mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğler ile inşaat, doğalgaz, otomotiv, metal, makine, asansör gibi ana meslekleri kapsayan toplam 48 meslekte, belge zorunluluğu getirildi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilen Alanlar:

İnşaat Grubu; Ahşap Kalıpçı Seviye 3, Betonarme Demircisi Seviye 3, Betoncu Seviye 3, Duvarcı Seviye 3, İskele Kurulum Elemanı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3, Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3, Isı Yalıtımcısı Seviye 3, Panel Kalıpçı Seviye 3, İnşaat İşçisi Seviye 2 (Düz İnşaat İşçisi) Asansör Grubu; Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Metal Grubu; Metal Sac İşlemeci Seviye 3, Metal Sac İşlemeci Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Makine Grubu; CNC Programcısı Seviye 4, CNC Programcısı Seviye 5, Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı Seviye 4

Sınav Ücretleri İşsizlik Fonundan

Personel Belgelendirmesi maddi külfet olmaktanda çıktı. Tehlikeli işler için uygulanan sistem, işveren ve çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmiyor. Sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Kobi’lere Belgelendirme Desteği

KOSGEB bütçesi 2017 yılında yüzde 11 artışla 1,1 milyar liraya çıkarılması öngörülmektedir. Yeni bütçe ile genç girişimcilere yönelik verilen hibe ve faizsiz kredi desteği 650 milyon liraya kadar çıkarılacaktır.

 Genel destek programı kapsamında 15 farklı destek veriliyor. Bunlar arasında lojistik desteği, yurt içi fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, tanıtım desteği, danışmanlık desteği, enerji verimliliği desteği, belgelendirme desteği gibi birçok destek türleri bulunuyor. Bu program kapsamında yılın ilk altı ayında 16 bin 364 işletmeye 79 milyon 575 bin lira destek verildiği belirtiliyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK’nın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 28 Ekim 2016 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni değişikliklere göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütlenin tanımı içindeki ürünlere ithal edilmemiş olma zorunluluğu getirilirken, biyokütle kapsamında sayılan ürünlere, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar, sanayi atık çamurları ve arıtma çamurları da dahil edildi.

Ayrıca yönetmeliğin hibrit tesislerde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi üretiminde, lisans sahibi şirketlere, elektrik enerjisi üretim miktarının belirlenmesine ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ilgili dağıtım şirketine sunma yükümlülüğü getirildi.

TGA Belgelendirme

TGA Belgelendirme, Türkiye belgelendirme sektöründe saygın, güvenilir ve disiplinli bir hizmet felsefesiyle kurulmuştur. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, ISO XXX yönetim sistemlerinde akredite kurumlardan biri olup, belgelendirme alanlarında firmalar hizmet vermektedir.

TGA Belgelendirme yüksek kaliteli, başından sonuna kadar tüm süreçlerin uzman personelle titizlikle takip edildiği süreçlerde hizmet vermektedir.