GHP İyi Hijyen Uygulamaları

GHP 

(Good Hygiene Practices) İyi Hijyen Uygulamaları) gıda güvenliği yönetim sisteminin ön şartı olan GHP İyi Hijyen Uygulamaları, gıda üretim tesislerinin tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, tüm süreçlerdeki hijyenik operasyonu gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.