ISO 27001 Bilgi Güvenliği

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

ISO 27001 faydaları:

  • Kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olur.
  • Bilgilerinizi korumanızı doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar.
  • Riskleri minimize etmenizi ve sistem zayıflıklarını tespit edip önlemler almanızı sağlar.
  • Bilgilerinizin korunduğu yolunda hissedar ve müşteri güveni elde edersiniz.
  • Rekabet avantajı sağlar, tercih edilen kurum konumuna gelirsiniz.