ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

İşletmelerin faaliyerleri risk içerir. İşletmelerin yüzyüze gelebilecekleri riskleri belirlemesi, analiz etmesi ve değerlendirmesiyle bu riskleri yönetirler.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı risk yönetimine sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getirir. ISO 31000 standardı işletmelerin stratejik yönetimi, vizyon ve misyonu doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek için bir çerçeve hazırlanmasını ve uygulanmasını önerir. Bu standartta herhangi bir riski sistematik olarak ve belirlenen prensipler dahilinde ele almayı sağlar.

ISO 31000’in Faydaları:

  • ISO 31000 ile risklerin ortaya çıkmadan belirlenmesini ve bunlara karşı önlem alınmasını sağlanır
  • ISO 31000 ile zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır
  • ISO 31000 ile riskler alınabilecek makul seviyelerde tutulur
  • ISO 31000 ile riskler konusunda farkındalık sağlanır
  • ISO 31000 ile proaktif yönetim sağlanır
  • ISO 31000 iş sürekliliğine destek olur