ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) işletmelerin enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptayıp, enerji politikasını geliştirmesi ve uygulamasına yardımcı olur.

Enerji yönetim programları dahilinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin değerlendirilerek geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Faydaları:

  • Resmi enerji politikasına sahip olma
  • Enerji masraflarında tasarruf etme
  • Sera gazı emisyonunu azaltılması ile çevreyi koruma
  • Kanun ve yönetmeliklere uyma