OHSAS 18001 İş Güvenliği İşçi Sağlığı

Kuruluşlardan beklentiler sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak olmamaktadır.  ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminini tek başına yeterli olmadığı, rekabetçi pazarda daha iyisini sunmak için çevreye saygılı, iş ve işçi güvenliği konularında hassas ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışma yapıyor olmak kuruluşlardan beklenmektedir.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

OHSAS 18001 faydaları

  • İş kazalarını ve meslek hastalıkları oranını minimize etmenizi sağlar, iş gücü kaybını önlersiniz.
  • Kuruluş içinde iyi çalışma ortamıyla çalışan memnuniyeti sağlarsınız.
  • Kanunen kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlarsınız.
  • Kuruluşun saygınlığının arttırılmasıyla rekabette avantaj sağlarsınız.
  • Kazalar ve hastalıklar nedeniyle oluşabilecek kayıpların önüne geçersiniz, maliyetleri düşürürsünüz.
  • İş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve kanunlara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur.