TSE, TSEK, HYB Danışmanlığı

TGA Belgelendirme, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) her türlü ürünlerin usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla kurulmuş olup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla ilgildir. Enstitü, tüzel kişiliği olan,  bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Türk Standardları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.

TSEK, Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış kritere uygunluğunu gösteren sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği bir yıl olan belgelerdir.

TGA Belgelendirme bu konularda danışmanlık hizmetini alanında uzman kadrosuyla sunmaktadır.