Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK’nın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 28 Ekim 2016 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni değişikliklere göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütlenin tanımı içindeki ürünlere ithal edilmemiş olma zorunluluğu getirilirken, biyokütle kapsamında sayılan ürünlere, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar, sanayi atık çamurları ve arıtma çamurları da dahil edildi.

Ayrıca yönetmeliğin hibrit tesislerde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi üretiminde, lisans sahibi şirketlere, elektrik enerjisi üretim miktarının belirlenmesine ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ilgili dağıtım şirketine sunma yükümlülüğü getirildi.